Najpopularniejsze moduły ERP

Oprogramowanie ERP posiada szereg cech, które świadczą o jego modularnej strukturze. To dzięki niej system ten doskonale sprawdza się jako kompleksowe narzędzie do zarządzania pracą przedsiębiorstwa i to w każdym aspekcie.

Polityka magazynowa

Trudno wyobrazić sobie nowoczesny i funkcjonalny system ERP bez modułu odpowiedzialnego za politykę magazynową. Narzędzie to jest odpowiedzialne za obsługę magazynu (zestawienie przyjęć i rozchodów towaru), a także za generowanie dokumentacji z nim związanej. Mowa tu oczywiście o PZ, WZ, Fa VAT itd.

Moduł ten powinien nie tylko zarządzać towarami, ale też obsługiwać proces inwentaryzacji i wspierać czynności związane z ewidencją towarów. Funkcjonalny moduł ERP będzie korzystał z wewnętrznej bazy towarów i z danych na temat ich dostawców tudzież nabywców. Oczywiście nietrudno dojść do wniosku, że system ten musi współpracować z wieloma innymi modułami, w tym z kadrami, płacami i ogólnie pojętą księgowością.

Zarządzanie kadrami

Kolejny, bardzo ważny moduł dostępny w nowoczesnych systemach ERP jest odpowiedzialny za zarządzanie zasobami ludzkimi. Mowa tu oczywiście o kadrach, które – bardzo często – są powiązane z modułem płacowym. Zawiera on wszystkie najważniejsze informacje na temat zatrudnionych w przedsiębiorstwie pracowników, a także dane dotyczące ich uprawnień, posiadanych kwalifikacji itd.

Bardzo ciekawym „mariażem” jest wspomniane już połączenie kadr i płac. Dzięki temu dział finansowo – księgowy może nie tylko aktualizować ewidencję pracowników, ale też naliczać ich wynagrodzenia w sposób szybki i zautomatyzowany. Moduł płacowy – bo o nim mowa – może obliczać wynagrodzenia dla wielu różnych modelu zatrudnienia.

Księgowe serce firmy

Najważniejszym modułem systemu ERP jest oczywiście szeroko rozumiana księgowość, która polega na ewidencji zdarzeń gospodarczych, sporządzaniu zestawień finansowych i bilansów, a także wypełnianiu dokumentacji finansowej i księgowej. Do tego modułu spływają wszystkie dane z pozostałych członów ERP.

Podsumowując, system ERP to wielofunkcyjne narzędzie, które sprawdzi się w wielu różnych zastosowaniach. Można je wykorzystywać np. do zarządzania zasobami ludzkimi, ewidencjonowania klientów i kontrahentów, a także sporządzania dokumentacji, księgowości itd.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy BPSC.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here